Rodinné výlety nejen „za pivem“ (6) Litomyšl

region:Pardubický kraj

Litomyšl je město ležící ve východní části Pardubického kraje, na pomezí Čech a Moravy. Je to malebné město, jehož jedinečnost, půvab, historie i bohatý současný život, památky i moderní architektura přitahují pozornost turistů a návštěvníků doslova z celého světa.

Litomyšl

 
 

Nejsilnějším turistickým magnetem Litomyšle je areál renesančního zámku, který je od roku 1999 zapsán v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Již od roku 1949 se v něm s několika přestávkami každoročně pořádá věhlasný Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, jako odkaz na hudebního skladatele Bedřicha Smetanu, který se v Litomyšli narodil.

Všechny historické pamětihodnosti se nachází v blízkosti centra a jsou pohodlně dostupné krátkou okružní procházkou. Kromě již zmíněného zámku musíme uvést Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže s kolejí. Piaristé do Litomyšle přišli v roce 1640 na pozvání Frebonie z Pernštejna s cílem vychovávat ve svých školách především chudou mládež. Už při založení koleje vznikla rozsáhlá zahrada se sadem, která dnes tvoří důležitou část komplexu tzv. Klášterních zahrad. Velký význam pro další kulturní rozvoj a pověst města měl filosofický ústav, otevřený u piaristického gymnázia ještě v průběhu 17. století. Tento filosofický ústav se připomíná v díle Aloise Jiráska Filosofská historie, který pojednává o životě studentů v Litomyšli a o bojích v Praze 1848. Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže byl dostavěn F. M. Kaňkou podle projektu G. B. Alliprandiho v roce 1722. Chrám se stal také místem posledního odpočinku příslušníků řádu i hrabat z rodu Trautmannsdorfů a Valdštejnů-Vartenberků.

Ještě starší historii má Kostel Povýšení sv. Kříže, který vznikl původně jako kostel augustiniánského kláštera již v roce 1378. Svůj dnešní charakter získal kostel na konci 19. století, kdy byl v několika etapách částečně regotizován. Barokní budova děkanství (dnes proboštství, resp. kapituly) byla podle návrhu litomyšlského architekta Jiřího Béby postavena v letech 1758-1763. Význam chrámu byl potvrzen, když při něm byla v roce 1994 - při příležitosti 650. výročí vzniku litomyšlského biskupství - založena kolegiátní kapitula.

Městskou architekturu Litomyšle můžeme obdivovat na Smetanově náměstí, které zaujme svým netradičním protáhlým tvarem nebo na Toulovcově náměstí a v přilehlých uličkách. Jedním z nejkrásnějších domů v Litomyšli je renesanční dům U Rytířů na Smetanově náměstí. Dnes se v něm nachází výstavní síň Městské galerie Litomyšl. Na Smetanově náměstí stojí za vidění Litomyšlský orloj na věži staré radnice.

Zámek Litomyšl

zámek Litomyšl

Zámek Litomyšl

Na místě slovanského hradiště a pohraničního hradu Slavníkovců, který v 15. století přestavěli Kostkové z Postupic, vyrostl v Litomyšli za Vratislava z Pernštejna v letech 1568 až 1581 rodový a reprezentativní renesanční zámek. Výstavbou byli pověřeni císařští stavitelé Giovanni Battista Aostalli a Ulrico Aostallis a na výzdobě zámku se převážně podíleli italští mistři.

Po smrti poslední členky rodu Pernštejnů – Frebonie z Pernštejna (†1646), se panství dostalo do držení rodu Trauttmansdorffů. Za nich došlo v zámku k barokním úpravám.

V roce 1753 zámek prostřednictvím sňatkové politiky přešel do majetku Valdštejnů-Vartenbergů. Za jejich působení dochází k poslední větší úpravě. Po požáru v roce 1775 bylo mimo jiné v letech 1796 až 1797 vybudováno zámecké divadlo, jehož jedinečný soubor jevištních dekorací provedl vídeňský dvorní malíř divadelních kulis Josef Platzer. V mnoha místnostech, hlavně v 1. patře, provedl v 90. letech 18. století malíř Dominik Dvořák geometrické i krajinné nástěnné malby.

Roku 1855 kupují ve veřejné dražbě panství Thurn-Taxisové, kteří jsou až do konce II. světové války posledními majiteli litomyšlského zámku.

Ten byl v roce 1962 pro svoji uměleckou a architektonickou hodnotu vyhlášen Národní kulturní památkou. Světový význam zámku byl potvrzen jeho zapsáním na Seznam světového dědictví UNESCO v roce 1999.

Zámek je společně se zámeckým pivovarem, jízdárnou, panským domem, konírnou, kočárovnou, zámeckými zahradami, piaristickou kolejí, chrámem Nalezení sv. Kříže, regionálním muzeem, klášterními zahradami a Červenou věží součást urbanisticky svázaného areálu Zámecké návrší, který prošel v letech 2010 až 2014 kompletní revitalizací.

zámecké divadlo

Zámecké divadlo

Pro návštěvníky je připravena základní prohlídková trasa, která představí to nejzajímavější ze zámku – unikátní zámecké divadlo, figurální sgrafita a reprezentační sály. Milovníci zámeckých prohlídek můžou absolvovat prodlouženou prohlídkovou trasu, která je oproti základní rozšířena o návštěvu hostinských pokojů a zámecké kaple. Na objednávku v minimálním počtu pěti osob je možné vidět sbírku historických klavírů a dochovaných kulis ze zámeckého divadla.

Pivovar Veselka

Historický zámecký pivovar se nachází jižně od zámku a byl dokončen v roce 1630. Původně jej podobně jako zámek zdobila „psaníčková“ sgrafita. Barokní podobu získal kolem roku 1730 díky architektu Františku Maxmiliánu Kaňkovi. Součástí pivovaru byla ještě sklepní budova, kterou od areálu zámku dělí Jiráskova ulice. Dnes v ní sídlí prodejna Kubík. V obytné části pivovaru se 2. března 1824 narodil sládkovi Františku Smetanovi a jeho ženě Kateřině budoucí operní skladatel Bedřich Smetana. Jeho narození připomíná pamětní deska Františka Metyše z roku 1880, která však byla na Smetanův rodný byt umístěna až v roce 1949. V roce 1924 byla veřejnosti zpřístupněna Smetanova rodná světnička, od roku 1949 potom celý byt. Pivovar byl zrušen v roce 1953. V prostorách pivovaru dnes sídlí Evropské školící centrum s možností ubytování a nadace Smetanova Litomyšl o.p.s.

Na tradici vaření piva v Litomyšli dnes navazuje restaurační minipivovar Veselka. Pivovar se nachází v ulici Terezy Novákové, v klidné městské části vzdálené cca 200m od horního konce náměstí Bedřicha Smetany, nedaleko Klášterních zahrad. Šikmo přes ulici stojí známé Portmoneum Josefa Váchala.

logo pivovaru Veselka

První zmínka o nemovitosti je z roku 1877. Dům sloužil jako hostinec. V roce 1937 ho zakoupila rodina Tomšíčkova a provedla přestavbu a rekonstrukci objektu v 1. NP na restauraci s tanečním sálem a na prodejnu řeznictví s řeznickou dílnou. Ve 2. NP byly vybudovány čtyři jednopokojové byty se sociálním příslušenstvím. Ve válečných letech v 1. Polovině 20. Století byla Veselka často místem azylu pro uprchlíky. V roce 1914-1918 sloužila svými prostory hospodského sálu Polákům z Haliče. Krátce po vyhlášení války s Itálií v květnu 1915 dorazily do zdejšího okresu první transporty běženců z Istrie (celkem přes 500 osob), z nich desetina skončila na Veselce. Po sepsání Mnichovské dohody v roce 1938 našli na Veselce azyl čeští uprchlíci z pohraničí.

V roce 1960 přešlo vlastnictví k nemovitosti na Československý stát – MNV v Litomyšli a v té době byla v objektu také zřízena trafostanice. V průběhu let ve vlastnictví státu v něm byl umístěn bazar nábytku a školní jídelna. V roce 1991 došlo k vydání nemovitosti původním vlastníkům. Objekt dlouhou dobu chátral, nebyly na něm prováděny žádné úpravy.

V roce 2005 zakoupil nemovitost Jiří Kohák ml. z Nedošína. Vrhl se do celkové rekonstrukce nemovitosti, počínaje likvidací přístavků na přiléhajících pozemcích a přestavbě tanečního sálu na cvičební. V současnosti je v nemovitosti opět v provozu nově upravená restaurace s nekuřáckým salónkem a terasou. Cvičební sál je zaplněn převážně nadšenci do různých bojových umění a fitness cvičení. V prvním patře jsou zrekonstruovány dva byty. Zbylá část patra a půdní prostory jsou doposud v rekonstrukci.

Minipivovar byl založen v říjnu roku 2013. Jde o jeden z nejmenších pivovarů v České republice s ročním výstavem cca 300 hl. Stabilně dodává pivo pouze do vlastní restaurace. Všechna piva jsou vyráběna klasickou českou technologií – varna, spilka, ležácký sklep.

Exkurze v pivovaru je nutné předem domluvit s panem sládkem na telefonu 775 99 88 69. Maximální počet návštěvníku na jedné exkurzi je z důvodu malých prostor omezen na deset osob.

Možnosti v okolí:

Nové Hrady – zámek, Galerie klobouků, První české muzeum cyklistiky – 15 km západně od Litomyšle

Vysoké Mýto – městské hradby, Muzeum českého karosářství, Regionální muzeum, Městská galerie – 16 km severozápadně od Litomyšle

Choceň – zámek s Orlickým muzeem, Barunčina škola, Muzeum textilu, vodní nádrž Rozkoš – 18 km severně od Litomyšle

Ústí nad Orlicí – Městské muzeum – 16 km severovýchodně od Litomyšle

Česká Třebová – Městské muzeum, lanový park, pivovar Faltus – 11 km východně od Litomyšle

Svitavy – Městské muzeum a galerie, Muzeum esperanta, městské hradby, pivovar Na Kopečku – 20 km jihovýchodně od Litomyšle

Polička – Městské opevnění, Městské muzeum a galerie, Klub poličské železničky, Měšťanský pivovar - 19 km jižně od Litomyšle

Kozlov – Chaloupka Maxe Švabinského, pravěká osada Křivolík – 10 km východně od Litomyšle

Osík – White Gallery – 3 km jihozápadně od Litomyšle

Rozhledny – Andrlův Chlum (Ústí nad Orlicí), Kozlovský kopec (Kozlov), Toulovcova rozhledna (Proseč)

Odkazy:

http://www.litomysl.cz/?co=kategorie&id=turista&lang=cz

http://www.litomysl.cz/zamecke-navrsi

http://www.zamek-litomysl.cz/

http://litomysl-veselka.cz/

Diskuze

Nově na BeerWeb 
hodnocení: pivo
hodnocení: pivo
hodnocení: pivo
hodnocení: podnik
Beervana - podnik
Ochutnáno: 103 druhů piv (20 x návštěva)(2023)(2024)
hodnocení: podnik
U2D, U Dvou Dobráků, Opava
Ochutnáno: 13 druhů piv (6 x návštěva)(2021)(2022)(2023)(2024)
hodnocení: podnik
Pivotéka 13
Ochutnáno: 68 druhů piv (9 x návštěva)(2021)(2022)(2023)(2024)
komentář: pivovar
anonym
Kbelský pivovar, Praha
Zkuz nejřív rozhejat závity, než něco plácneš.
recenze: pivo
Proud ležák
Ochutnáno v lahvové verzi. Barva světle zlatá. Pivo čiré. Pě ...
recenze: pivo
Zajíc 10° světlé výčepní
Barva zlatá. Pivo kalné. Pěna bílá a je nízká a středně hust ...
recenze: pivo
Král Šumavy 12°
Barva zlatá. Pivo čiré. Pěna je bílá a je středně vysoká a s ...
komentář: pivovar
anonym
Revolta, Žďár nad Sázavou
Dostal jsem piva darem, velmi dobrý, hořký ležák (revolta - světl. ležák) :) Příjemné překvapení.
nový podnik: pivnice
nový podnik: restaurace
komentář: pivo
anonym
Lothar 12°
Dnes zakoupeno v Albertu a pivo mi opravdu chutná. Mám rád h ...